Ingda d.o.o.

Rakičan, Partizanska 27 A

9000 Murska Sobota

anton.stihec@gmail.com

031 655 333

O NAS

Po desetih letih županovanja v MO Murska Sobota in izvedbi številnih infrastrukturnih projektov sem se vrnil k podjetniški dejavnosti. Ker sem kot župan bil zakonsko obvezan, sem svoje prejšnje podjetje pred desetimi leti zaprl, leta 2014 pa sem odprl družbo Ingda d.o.o.

Imam dolgoletne izkušnje s prostorskim načrtovanjem, gradbenim inženiringom, gradbenim in arhitekturnim projektiranjem, vrednotenjem nepremičnin, izvedeniškimi mnenji, nepremičninskim inženiringom, izdelavo prostorskih aktov, GIS rešitvami, 3D modeliranjem, programiranjem računalniških programov po naročilu...

V kolikor ste zainteresirani za storitve na katerem od naštetih področij, vas vabim k sodelovanju. Naša največja kvaliteta je visoka strokovnost, kvalitetno opravljeno delo in konkurenčne cene.

KDO SMO

Anton Štihec

mag. Štihec Anton, univ. dipl. inž. grad.

direktor

STORITVE

gradbeništvo in arhitektura

gradbeni inženiring, celovite inženirske storitve, gradbeno in arhitekturno projektiranje, gradbeni nadzori (pooblaščeni inženir), vodenje gradbenih del, svetovanje…

gradbeni inženiring

energetika

izdelava energetskih izkaznic za stanovanjske in poslovne prostore/objekte, izdaja energetskih izkaznic, izdelava celovitih energetskih pregledov objektov, energetsko svetovanje…

energetske izkaznice

nepremičnine

vrednotenje nepremičnin - izdelava cenitvenih elaboratov objektov, stavbnih zemljišč, zunanje opreme, komunalne opreme, objektov nizkih gradenj, izdelava izvedeniških mnenj za gradbeništvo, vrednotenje podjetij, nepremičninski inženiring, posredovanje pri prometu z nepremičninami, svetovanje…

vrednotenje nepremičnin

prostor

izdelava prostorskih aktov (OPN-jev – občinskih prostorskih načrtov, OPPN-jev – občinskih podrobnih prostorskih načrtov, strateških, programskih in urbanističnih prostorskih aktov), GIS rešitve, svetovanje…

prostorsko načrtovanje

računalništvo (informacijska tehnologija)

izdelava računalniških programov po naročilu (npr. Planer - www.planiraj.si), izdelava računalniških 3D modelov - modeliranje, 3D projekti: izdelava računalniških prikazov 3D objektov, predmetov… (primer 3D modeliranja in vizualizacije https://youtube.com/watch?v=HASOhHzqEQI), izobraževanje in svetovanje…

programiranje

KONTAKT

mag. Štihec Anton, univ. dipl. inž. grad.

Ingda d.o.o.

Rakičan, Partizanska ulica 27A

9000 Murska Sobota

Slovenija

GSM: +386 (0)31 655 333

E-mail: anton.stihec@gmail.com